Извештаи

Ревизорски извештај СЕММ 2021

28.05.2022
Ревизорски извештај СЕММ – 01.01.2021 – 31.12.2021

Ревизорски извештај СЕММ – 01.01.2020 – 31.12.2020

18.03.2021
Ревизорски извештај СЕММ – 01.01.2020 – 31.12.2020

Извештаи од редовното Собрание на СЕММ за 2019-та година (одржано на 30.10.2020 година)

10.11.2020
Извештај за работа на Комисијата за жалби за 2019 година Извештај на Надзорниот одбор на СЕММ за 2019 година Наративен извештај за активностите и резултатите на СЕММ во 2019 година Поради пандемијата на коронавирусот и наметнатите рестр… Повеќе... “Извештаи од редовното Собрание на СЕММ за 2019-та година (одржано на 30.10.2020 година)”

Ревизорски извештај СЕММ – 01.01.2019 – 31.12.2019

29.04.2020
РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ СЕММ 01.01.2019 – 31.12.2019

Ревизорски извештај СЕММ во период од 01 август 2017 – 31 август 2019

18.02.2020
РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01 АВГУСТ 2017 – 31 АВГУСТ 2019 FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD AUGUST, 01 2017 – AUGUST 31, 2019

Извештаи од редовното Собрание на СЕММ за 2018-та година (одржано на 12.04.2019 година)

17.06.2019
Извештај за работата на Комисијата за жалби при СЕММ во 2018 година Извештај на Извршната канцеларија на СЕММ за 2018 година

Ревизорски извештај СЕММ – 01.01.2018 – 31.12.2018

19.03.2019
Ревизорски извештај СЕММ – 01.01.2018 – 31.12.2018 Audit report CMEM – 01.01.2018 – 31.12.2018

Ревизорски извештај СЕММ – 01.01.2017 – 31.12.2017

29.03.2018
Ревизорски извештај СЕММ – 01.01.2017 – 31.12.2017

Извештаи од редовното изборно Собрание на СЕММ за 2017-та година (одржано на 30 март 2018 година)

Извештај од Надзорен Одбор Извештај на Извршната канцеларија на СЕММ за 2017 година Извештај за работа на Комисијата за жалби за 2017 година
Scroll to Top