Извештаи

Përmbledhje të vendimeve të miratuara për vitin 2016

28.02.2018
MKD     ENG       ALB

Raport mbi punën e Komisionit për ankesa gjatë vitit 2016

04.04.2017
Raport mbi punën e Komisionit për ankesa gjatë vitit 2016 Komisioni për ankesa pranë Këshillit për Etikë në Media në Maqedoni, gjatë periudhës së kaluar punoi në kushte të diktuara nga situata në sferën e mediave në Maqedoni.

Draft – raporti mbi aktivitetet e Këshillit për Etikë në Media në Maqedoni

Draft – raporti mbi aktivitetet e Këshillit për Etikë në Media në Maqedoni Gjatë vitit të kaluar, Këshilli pët Etikë në Media në Maqedoni, aktivitet e tij i përqendroi kryesisht në segmentet si në vijim…
Scroll to Top