Emisione/Video

Qytetarët për etikën në media

07.03.2024

Dërgoni ankesë deri te Trupi koordinativ

22.02.2024

Parandalimin e korrupsionit dhe promovimin e etikës në media

23.08.2022

ANGAZHIME TË FUQISHME PËR NORMA MORALE NË MEDIA

24.02.2022

Me luftë mediatike kundër diskriminimit dhe urrejtjes

08.03.2021

Vetë-rregullimi mediatik: Të pranohet dhe përmirësohet gabimi

18.05.2020
Pjesa më e madhe e ankuesve besojnë në vetërregullimin meqë konsiderojnë se mediat janë pjesë e shoqërisë civile dhe janë partnerë të tij. Lajmëroni raste të informimit joprofesional. Parashtroni ankesë në KEMM– www.semm.mk

Opinioni – partner kryesor për vetërregullim efektiv

Aktivitetet e këtij granti janë pjesë e Programit “Shoqëri e qëndrueshme qytetare: financim shtetëror i organizatave qytetare” që e realizon Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar (MCMS), Rrjeti Ballkanik për Zhvillimin e S… Повеќе... “Opinioni – partner kryesor për vetërregullim efektiv”

Ditë e hapur i Këshillit për etikë në mediat në Maqedoni – 31.05.2018

Qëllimi i sesionit të hapur është që publiku dhe media nga afër të njoftohen me punën e Komisionit për ankesa pranë Këshillit për etikë, e cila që nga formimi saj prej para 3 viteve e gjysmë ka vendosur për 250 ankesa. Ky lloj i sesioneve të hapu… Повеќе... “Ditë e hapur i Këshillit për etikë në mediat në Maqedoni – 31.05.2018”

Shqyrtim statistikor i punës të Komisionit për ankesa, 05.03.2018

Scroll to Top