Кодекс

Повелба за етичко известување за изборната кампања за локални избори 2021

01.10.2021
Локални избори 2021Повелба за етичко известување за изборната кампања Ние, новинарите, уредниците и раководството на медиумите, почитувајќи го правото на јавноста да биде објективно, вистинито и навремено информирана и имајќи цело… Повеќе... “Повелба за етичко известување за изборната кампања за локални избори 2021”

Насоки за етичко известување на онлајн медиумите

01.02.2021
Кодексот на новинарите се однесува на сите новинари и се применува врз сите медиуми. Сепак, заради подобра и поефикасна примена на овој Кодекс во онлајн сферата, неопходно е да се дадат соодветни толкувања и насоки за новинарите кои работ… Повеќе... “Насоки за етичко известување на онлајн медиумите”

Кодекс на новинарите на Mакедонија

15.10.2014
ПРИНЦИПИ НА ОДНЕСУВАЊЕ:   Слободата на медиумите е неприкосновено право.   Основна задача на новинарите е да ја почитуваат вистината и правото на јавноста да биде информирана во согласност со член 16 од Уставот на Република Ма… Повеќе... “Кодекс на новинарите на Mакедонија”

Декларација за принципи за однесувањето на новинарите

14.10.2014
Кодекс на Меѓународната федерација на новинаритеДекларацијата за принципите на однесување на новинарите на Меѓународната федерација на новинарите (усвоена на Светскиот конгрес на Меѓународната федерација на новинари -. ИФЈ во 195… Повеќе... “Декларација за принципи за однесувањето на новинарите”

Етички и професионални принципи на МРТ за медиумско покривање изборни процеси

13.10.2014
Посветеноста  на  Македонската  радио-телевизија  (МРТ)  кон обезбедување  непристрасно  и  правично  известување,  како  и генерално кон придржување до етичките и… Повеќе... “Етички и професионални принципи на МРТ за медиумско покривање изборни процеси”
Scroll to Top