Членови на комисија

Мирче Адамчевски

Мирче Адамчевски

Претседател на комисијата

Дипломира на Технолошко-металуршки факултет – хемиско инженерство. Од ноември 1979 година до ноември 2004 година има работено во “Нова Македонија” како новинар, уредник, дописник од Москва (во период од 6 години 1993-1999 година), како и главен уредник во периодот од 2002 до 2004 година. Од 2004 до 2006 година работи во списанието Порта 3. Од 2006 до 2008 година е претседател на Совет за радиодифузија.

erdem.adem

Ердем Амет

1991 година дипломира на Економскиот Факултет -Скопје. Од 1996 година работи како новинар во Програмата на турски јазик на МТВ. Во 2002 година е дел од работната група која го изготви Кодексот на новинарите на Македонија. Во 2005 година е добитник на пофалница за развојот на истражувачкото новинарство од МИМ, а во 2007 година освои второ место на конкурсот за најдобра истражувачка сторија од МИМ. Во 2007 година е избран за член на Советот на честа на ЗНМ, а во 2010 година е избран за член на Управниот одбор на ЗНМ.

Теофил Блажевски

Теофил Блажевски

Теофил Блажевски, член на Комисијата за жалби, е дипломиран новинар. Своето формално образование го има надоградено со бројни обуки во Македонија и надвор од земјата. Има 30-годишно работно искуство во новинарството, од кои над 22 професионално и тоа како репортер, уредник и главен уредник (9 години) во повеќе печатени и електронски медиуми, вклучувајќи ги и новите медиуми. Блажевски е долгогодишен член на Одборот и активист во Транспаренси интернешнл – Македонија

Мери Јордановска

Мери Јордановска

Mери Јордановска, член на Комисијата за жалби. Веќе 10 години работи како истражувачки новинар. Од неделникот Фокус таа премина во Балканската истражувачка мрежа (БИРН), каде што работи теми и анализи за актуелните политички случувања во Македонија, судството, криминалот и корупцијата. Јордановска има учествувано на голем број обуки и конференции од областа на истражувачкото новинарство, добитник е на балканската стипендија за новинарска извонредност и е еден од авторите на базата на податоци за истражувањена медиумската сопственост „Медиа Педиа“.

Сефер Тахири

Сефер Тахири

Д-р Сефер Тахири, член на Комисијата за жалби, има дипломирано на Катедрата за новинарство при Правниот факултет во Скопје, а магистерски студии завршува на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје, на студиската програма Комуникации. Магистрира со одбрана на теза на тема „Влијанието на политичките партии врз уредувачката политика на комерцијалните телевизии“, а докторира на Њујорк Универзитетот-Скопје, каде ја одбрани докторската дисертација на тема „Влијанието на политичките партии врз уредувачката политика на јавниот радиодифузен сервис-Македонска Радиотелевизија (1998-2006 година)“.
Од 2008 година и актуелно предава на групата предмети од областа на медиумите и комуницирањето при Факултетот за јазици, култури и комуникации на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Во 2009 година беше ангажиран и на Катедрата за новинарство при Државниот универзитет во Тетово.
Тахири има 15-годишно новинарско искуство. Од 1998-2000 беше новинар и уредник во весникот Факти, од 2000 до 2006 година беше уредник на вестите и заменик на главниот уредник на Програмата на албански Јазик на МТВ, а од 2006 до 2008 година заменик на главниот уредник на Телевизијата АЛСАТ-М. Во 2010 година беше уредник на веб – страницата на АЛСАТ-М. Паралелно со ангажманот во националните медиуми, од 2001 до 2011 година беше дописник на Радио Слободна Европа од Скопје-Програма на албански Јазик. Има учествувано во различни истражувачки проекти, реализирани од страна на Македонскиот институт за медиуми и Високата школа за новинарство и односи со јавноста.

Снежана Трпевска

Снежана Трпевска

Истражувачките интереси на д-р Трпевска се движат во неколку полиња: методологијата на општествените истражувања, социологијата на масовните комуникации, критичкото мислење и медиумската писменост, медиумската политика и регулација и студиите на новинарството. До јули 2009 година била вработена во Советот за радиодифузија како Раководител на Секторот за истражување и стратегиски развој. Од 2008 година таа е ангажирана како професор на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста, а од 2013 година на Институтот за комуникациски студии од Скопје.

Во текот на минатите години таа има учествувано во голем број академски и применети истражувачки проекти поврзани со слободата на изразување и медиумскиот плурализам, медиумската писменост, ставовите и однесувањето на публиката кон медиумските содржини, медиумската концентрација и регулацијата на радиодифузијата, етиката во новинарството и др.

Scroll to Top