Зачленување

Доколку сте заинтересирани за членство, во прилог е формуларот во кој е потребно да ги внесете неопходните информации и да потврдите дека ги исполнувате наведените критериуми за прием на Интернет порталите за членство во СЕММ.

Формуларот треба да го доставите со потпис од одговорното лице и печат, (скениран), на електронската пошта: info@semm.mk.

Членови на советот

Image 0
Image 0
Image 0
Image 0
Image 0
Image 0

Емисии и видеа

Video Thumbnail
Scroll to Top