Përmbledhje të vendimeve të miratuara për vitin 2016

{pdf=https://semm.mk/attachments/AL_pregled-na-odluki-2016.pdf|100%|900|google}

Scroll to Top