м.г

Продолжување на рокот за пријавување на огласот за избор на член во Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ)

06.06.2022
Управниот одбор на Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ), го продолжува рокот за пријавување на огласот за избор на член во Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ)

Јавен повик за доставување понуди за обезбедување услуги – изработка на видео

01.06.2022
Во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, Советот за етика во медиумите на Македонија објавува јавен повик за доставување понуди за консултантски услуги за потребите на активноста “Медиумска етика и антикорупција?”

Корупција во онлајн медиумите има, потребна е активна саморегулација, но и институционално почитување на Регистарот со онлајн медиуми (promedia.mk)

ПРОЕКТ: ПОДДРШКА НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ВО МЕДИУМИТЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Јавен повик за доставување понуди за обезбедување услуги – подготовка на Прирачник

Во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, Советот за етика во медиумите на Македонија објавува јавен повик за доставување понуди за консултантски услуги за потребите на активноста “Медиумска етика и антикорупција”.

Насоки за известување од подрачје со вооружен конфликт/војна

22.06.2022
Scroll to Top