• Соопштениедо медиумите

  Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ), денес, 18 мај, со почеток во 14:30, во хотелот Арка, во Скопје, организира регионална конференција на тема „Предизвици на советите за етика во регионот на Балканот“.

  Повеќе
 • Соопштениедо медиумите 03 05 2016 г

  Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ), по повод Светскиот ден за слободата на медиумите, потсетува дека професионалното новинарство е суштински елемент за функционална демократија и остварување на интересот и правата на граѓаните за пристап до вистинити и објективни информации.

  Повеќе
 • Соопштениедо медиумите 20 04 2016

  Советот за етика во медиумите, набљудувајќи го медиумското известување по најновите превирања на политички план и реакциите на граѓаните, повторно ги потсетува медиумите да не ја злоупотребуваат својата улога и да послужат како платформа за потпалување на ситуацијата и засилување на тензиите во општеството. Имајќи го предвид фундаменталното право на слобода на медумите, ги потсетуваме новинарите и уредниците дека медиумските извештаи мора да ја содржат вистината и да не иницираат полемики и дискусии со кои ќе се разгорат тензиите и ќе се влошат односите меѓу граѓаните.

  Повеќе
 • Советотза етика во медиумите на Македонија започнува со проект поддржан од ЕУ и УНЕСКО

  Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) доби поддршка од Европската унија и УНЕСКО за учество во проектот „Градење доверба во медиумите во Југоисточна Европа и Турција“.

  Повеќе
 • Дебатаза саморегулацијата и изборите во Прилеп

  “Медиумите, изборите и улогата на саморегулацијата“ беше тема на дебатата што Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) ја организира на 25 февруари, во хотелот „Кристал Палас“ во Прилеп.

  Повеќе
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

  За СEMM

 

Наши цели

Заштита на слободата на медиумите и правото на јавноста да биде информирана.

Што работиме

Советот го врши остварувањето на утврдените цели преку следниве дејности и активности...

Управен одбор

Членовите на управниот одбор на СЕММ се состојат од...

 

Статут

Статут на Здружение Совет за етика во медиумите на Македонија ЕТИКА ПРЕС Скопје.

Комисија за
жалби

Комисијата за жалби при СЕММ

Извршна
канцеларија

Извршна канцеларија на СЕММ.