Учество во оценката на показателите за Индексот на безбедност на новинарите од Западен Балкан

Показателите се однесуваат на четири димензии на Индексот за безбедност на новинарите од Западен Балкан, односно правна и организациска средина, соодветна превенција, соодветен процес и вистинска безбедност.

index sec

Панелистите учествуваа во оценување на наративните објаснувања за секој индикатор, подготвени од страна на националниот истражувач за Северна Македонија и прегледани од двајца независни експерти.

ЗНМ го објави Индексот за безбедност на новинарите од Западен Балкан во ноември 2021 година и е достапен на следниов линк: https://znm.org.mk/wp-content/uploads/2021/11/MK-Safety-Index-MKD_FINAL.pdf

 

Scroll to Top