Регистарот на професионални онлајн медиуми на Time.mk

Time.mk со овој пристап се придружува на напорите за саморегулација на двете новинарски оганизации во обид да се препознаат професионалните и етички онлајн медиуми.

Саморегулацијата на медиумскиот простор со ова добива нов квалитет, чекор плус за професионализација на онлајн сферата, како една од алатките кон зголемување на медиумската писменост во државата, но и за заштита на граѓаните од информации што не се обработени според Кодексот на новинари и стандардите на новинарската професија.

Процесот на приклучување кон Регистарот и понатаму останува отворен за медиумите коишто ги исполнуваат критериумите наведени на веб-страницата на СЕММ: https://semm.mk/chlenstvo/pravila-za-chlenstvo

Scroll to Top