Отворен ден на Советот за етика во медиумите на Македонија „Саморегулација во медиумите низ соработка и партнерство“

На 31 мај, во Public Room, Скопје

Дневен ред за настанот

Scroll to Top