Преглед на одлуки од Комисијата за жалби за 2016 година

Комисијата за жалби при СЕММ во 2016 година донесе 76 одлуки за прекршување на професионалните новинарски стандарди. Прегледот се наоѓа на следниов линк.

Scroll to Top