Медиумска саморегулација: Да се признае и поправи грешката

Најголем дел од жалителите веруваат во саморегулацијата затоа што сметаат дека медиумите се дел од граѓанското општество и се негови партнери.

Пријавете случај на непрофесионално известување.

Поднесете жалба до СЕММ – www.semm.mk

Scroll to Top