Јавни седници на Комисијата за жалби – за едукација и размена на идеи

Комисијата за жалби при СЕММ од октомври 2023 до јуни 2024 одржа три јавни седници со цел да го промовира механизмот на поднесување поплаки до Советот за етика во медиумите, кога постои сомнеж за пречекорување на правилата за професионално и одговорно новинарство во медиумските содржини.

На седниците што се одржаа:  во Скопје – во рамките на Неделата на медиумска писменост, во октомври 2023, потоа во Битола – во Европската куќа во  март оваа годна и во Штип – на Универзитетот “Гоце Делчев” во јуни 2024, присуствуваа голем број новинари, граѓански активисти, студенти, средношколци и професори. Седниците беа тематски со дискусии фокисирани на медиумската писменост и свесноста на граѓаните за прекршувањата на Кодексот на новинарите, на штетноста од „копи-пејст“ новинарството кога се препишуваат цели текстови без да се наведе изворот,  и на одговорноста на медиумите при ширењето говор на омраза, особено кога се работи за коментари на социјалните мрежи поврзани со медиумски содржини.

Јавните седници на Комисијата за жалби при СЕММ беа прилика присутните да постават серија прашања до членовите на Комисијата за жалби, да разменат искуства, но и да предочат проблеми со кои се соочуваат локалните новинари – најчесто притисоци од локални политички и бизнис моќници  и  пречки при обезбедувањето навремени информации.

 

Јавните седници на Комисијата за жалби во текот на 2023/24 година беа овозможени со финансиска поддршка од УНЕСКО, во рамки на регионалниот проект “Градење доверба во медиумите на Југоисточна Европа: поддршка на новинарството како јавно добро”. Овој проект ги опфаќа Советоте за етика во земјите од Западен Балкан -Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Албанија, Косово и Северна Македонија, како и Советот на Турција, со цел во целиот регион да се подигне свеста за неопходноста од квалитетно и одговорно новинарство, како еден од основните столбови на демократското општество.

Советот за етика во медиумите на Македонија ги охрабрува граѓаните, институциите и граѓанските организации да ја користат можноста за поднесување жалба до СЕММ, секогаш кога се сомневаат дека во некоја од медиумските содржини се пречекорени правилата за одговорно и професионално известување, според одредбите на Кодексот на новинарите на Македонија.
По отворените седници во Скопје, Битола и Штип, членовите на Комисијата за жалби и претставниците на извршната канцеларија на СЕММ ќе продолжат со директните средби со граѓаните и новинарите низ другите градови во Македонија.
Scroll to Top