м.г

Повелба за етичко известување за изборната кампања за локални избори 2021

01.10.2021
Локални избори 2021Повелба за етичко известување за изборната кампања Ние, новинарите, уредниците и раководството на медиумите, почитувајќи го правото на јавноста да биде објективно, вистинито и навремено информирана и имајќи цело… Повеќе... “Повелба за етичко известување за изборната кампања за локални избори 2021”

Барање за понуда за избор на хотел за одржување на дводневна работилница

09.10.2021
                    ПРОЕКТ: ПОДДРШКА НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ВО МЕДИУМИТЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Повик за експертиза за реализација на Анализа на практиките и предизвиците на медиумското известување преку социјални медиуми

04.10.2021

Покана за учество на тендер за избор на консултантски услуги за изработка на Бизнис план

                                  ПРОЕКТ: ПОДДРШКА НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ВО МЕДИУМИТЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Преку поддршка на саморегулативниот медиумски систем до кредибилни и професионални медиуми

05.10.2021
                    ПРОЕКТ: ПОДДРШКА НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ВО МЕДИУМИТЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Scroll to Top