Главни проектни активности СЕММ – (УНЕСКО – 2017 – 2018 година)

Во рамките на Проектот се спроведуваа следните активности:

  – Распишување на повик за избор на новинарски стории во кои се запазени професионалните стандарди во известувањето, избор и наградување на 3 најуспешни стории.

  – Промовирање на најуспешните стории на социјалните мрежи.

  – Отворен ден за запознавање со СЕММ и одржување јавна седница на Комисијата за жалби.

  – Учество на двајца претставници на СЕММ на годишниот состанок на Алијансата на независни Совети за етика во Европа.

  – Организирање на дводневна работилница во Македонија, за споделување на искуства со пет претставника од Албанскиот Совет за етика.

  – Организирање на посета на Совет за етика во ЕУ земја, со цел градење на капацитетите на СЕММ и споделување на искуства и предизвиците со кои се соочува Советот.

Scroll to Top