Во најновиот извештај на Европска комисија за напредокот на РМ, цитирани наодите на Советот за етика:

„Квалитетот на известување од некои комерцијални ТВ станици се подобрува, но се’ уште постои ниско ниво на професионални стандарди во определени медиуми, со што се поткопува објективното известување. Мониторингот на Советот за етика во медиумите покажува дека потребна е натамошна работа за да се подобри почитувањето на етичките стандарди“.

Scroll to Top