Визија и Мисија

Визија

Земја во која обединети, доверливи и одговорни слободни медиуми работат по највисоки професионални стандарди, обезбедувајќи квалитетни информации за  информирање и вклучување на јавноста.

Мисија

 

To be a world class media self-regulatory agency and carry out our activities in a transparent and impartial manner, protecting the rights and interests of the media and citizens by resolving complaints about the media fast and fairly and, where possible, through amicable mediation between the parties.

Scroll to Top