СЕММ, ЗНМ и ССНМ повикуваат медиумите да ги почитуваат професионалните стандарди

Право е на секој медиум е да одлучи дали ќе учествува во работата на саморегулативното тело – Советот за етика во медиумите на Македонија, но тоа не ги ослободува од обврската да ги почитуваат професионалните стандарди во медиумската сфера. Ова се минималните стандарди кои се очекува да бидат исполнети од страна на медиумите, во спротивно тие единствено ќе се сметаат за парамедиуми, кои работат на штета на јавниот интерес. Загрижени сме што довербата на јавноста во медиумите е честопати изневерувана од поединци и медиумски платформи кои работат неодговорно и на штета на јавниот интерес, доведувајќи го со тоа во прашање интегритетот на професијата.

Ваквите негативни појави најчесто ги има на платформите на онлајн медиумите, каде што се наоѓаат содржини со многу низок квалитет, лажни вести, дезинформации, пропаганда и сензационализам. Во 2017 година над 80 проценти од жалбите до Жалбената комисија на СЕММ се однесуваат токму на онлајн медиумите.

Scroll to Top