СИЛНИ ЗАЛОЖБИ ЗА МОРАЛНИ НОРМИ ВО МЕДИУМИТЕ

Работата на Комисијата за жалби при СЕММ во 2021 година.
109 донесени одлуки и мислења во 2021 година.
48 одлуки и мислења во кои е прекршен Кодексот на новинарите.
Граѓаните најмногу реагирале кога било нарушено етичкото и професионалното медиумско известување.

Scroll to Top