Regullat për pranim të internet portaleve në anëtarësimin në KEMM

Regullat për pranim të internet portaleve në anëtarësimin në KEMM

  1. Të kanë impresum ( redaktor, redakcioni), themeluesi edhe të dhëna për kontakt
  2. Të pajtohen/nënshkruajnë që do të përkrahin vetë-regullimin/do të respektojnë Kodeksin e gazetarëve, Kartën për raportim etik dhe Statutin e KEMM
  3. Në faqen e tyre të vendosin një baner me cilin obligohen që do ti respektojnë principet e Kodeksit (dhe vetë-regullimin)
  4. Tekstet e publikuara të janë të nënshkruara nga autori
  5. Të janë portale të cilit regullisht publikojnë lajme nga interesi publik
  6. Të kanë të shenuara çmime për reklamim
  7. Të janë të regjistruar me mk- adresë interneti
  8. Ti publikojnë vendimet e KEMM dhe të kyqen në procesin e medijimit
  9. Gjatë marrjes të lajmeve nga media të tjera të shenojnë burimin
Scroll to Top