Работна позиција: Проектен координатор (договор на дело)

Локација: Скопје

Времетраење на ангажманот: половина работно време во период од 4 месеци, со можност за продолжување

Клучни работни обврски:

–       Ги координира активностите предвидени во Проектот

–       Комуницира со други партнерски организации во врска со спроведување на Проектот

–       Го претставува Проектот во комуникацијата со надворешните соработници

–       Управува со севкупната проектна документација и административното и канцелариското работење на Советот;

–       Управува со архивата и архивското работење

–       Го координира работењето на Проектниот асистент, во согласност со акцискиот план и другите задачи во рамки на Проектот

–       Обезбедува логистичко – техничка поддршка на извршната канцеларија и другите тела на Советот;

–       Го планира и следи оперативниот буџет за работење на канцеларијата;

–       Планира, следи, спроведува, координира и извршува други задачи во врска со потребите на канцеларијата.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

– Високо образование во општествени науки;
– Работно искуство со проекти финансирани од меѓународни донатори во рамки на граѓанска организација или фондација, и тоа најмалку 5 години
– Солидно познавање на Microsoft Office апликации (Word, Excel, Оutlook,Powerpoint);
– Одлично познавање на англиски јазик, а познавањето на албански јазик ќе се смета за предност
– Силни организациски и комуникациски вештини.

Секој заинтересиран треба да поднесе:

  1. Кратка биографија;
  2. Детали од работните обврски по позиции;
  3. Писмо за мотивација;

Потребните документи за аплицирање се испраќаат на следнава електронска адреса: info@semm.mk до 14.07.2017 година до 17:00 часот, со наслов “Апликација за Проектен координатор“.
Само кандидатите/ките кои ги исполнуват критериумите ќе бидат повикани на интервју.

Scroll to Top