ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈАТА СО ПОГОЛЕМА ИНКЛУЗИВНОСТ ВО МЕДИУМИТЕ

Оваа публикација ги сумира спроведените активности и ги содржи главните заклучоци и препораки произлезени од проектот „Промовирање инклузивност и почитување на човековите права во медиумите во Северна Македонија“, што Советот за етика во медиумите во Македонија го спроведе во периодот 01.07.2020 – 28.02.2021 година, со поддршка од Канадскиот фонд за локални иницијативи.

ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈАТА СО ПОГОЛЕМА ИНКЛУЗИВНОСТ ВО МЕДИУМИТЕ

 

Scroll to Top