Пресуди за говор на омраза

Со големо задоволство ја прифатив поканата на Академијата за обука на судии и јавни обвинители и на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ) да направам селекција на, според мене, некои од поважните пресуди и одлуки во врска со говорот на омраза од богатата практика на Европскиот суд за човекови права во Стразбур. Иако до  денес, Судот во Стразбур не пресудил против Република Македонија по предмет поврзан со говорот на омраза, судската практика во врска со овој проблем е доста богата.

Scroll to Top