Оглас за вработување на едно лице (завршен)

Помлад координатор на програми, на определено време (замена за породилно отсуство)

Локација: Скопје

Времетраење: определено на 9 месеци (полно работно време)

Клучни работни обврски:

–  Управување со административното  и канцелариското работење на Советот

–  Управување со архивата и архивското работење на Советот

–  Планирање и координација на логистичкото и техничкото функционирање на Извршната канцеларија

–  Планирање и следење на оперативниот буџет за работење на канцеларијата

– Комуникација со релевантни институции, оранизации, соработници и со граѓаните за потребите на Советот

– Kомуникација и дневно работење во врска со финансиско-административни прашања

– Планирање и следење на оперативниот буџет за работа на канцеларијата и учество во подготовка на финансиски планови

– Учество во реализација на програмските и проектните активности на Советот

– Учество во подготовка на планови и програми за развој на Советот

– Следење на известувањето во медиумите и подготовка на прес-клипинг

– Учество во содржинско уредување на веб-страницата и профилите на социјалните мрежи на Советот.

 

Потребни квалификации

  • Високо образование
  • Работно искуство со проекти финансирани од меѓународни донатори во рамки на граѓанска организација или фондација, и тоа најмалку 5 години
  • Солидно познавање на Microsoft Office апликации (Word, Excel, Outlook, Powerpoint)
  • Одлично познавање на англиски јазик, усна и писмена комуникација
  • Силни организациски и комуникациски вештини
  • Способност за тимска работа

Заинтересираните е потребно да поднесат:

1. Кратка биографија
2. Мотивациско писмо 
3. Детали од работните обврски по позиции 
4. Референци од претходни работни места.

Документите за аплицирање потребно е да се испратат на следната електронска адреса: info@semm.mk, до 15.09.2017 година до 17:00 часот.

Сите кандидати кои ќе влезат во потесниот избор ќе бидат повикани на разговор. Ве молиме наведете телефон за контакт и e-mail адреса. Кандидатките и кандидатите ќе бидат известени за резултатите од Конкурсот по електронски пат 8 дена по затворање на конкурсот.

Scroll to Top