Медиумска саморегулација – За професионални медиуми и информирана јавност

Оваа активност е поддржана во рамки на проектот финансиран од ЕУ и УНЕСКО „Градење доверба во медиумите на Југоисточна Европа и Турција“.

Scroll to Top