Дебата за граѓанска вклученост во медиумската саморегулација

Претставниците на СЕММ кои ќе учествуваат на дебатата ќе дискутираат за улогата и значењето на граѓанската вклученост во поддршката и унапредување на работата на телото за саморегулација во медиумите.

Ќе бидат претставени механизмите за учество на јавноста во работата на СЕММ и ќе се дискутира за можностите за идно поврзување и соработка.

Активноста е финансирана од ЕУ и е дел од Програмата „Одржливо граѓанско општество: државно финансирање на граѓански организации“ која што ја спроведува Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) и Центарот за информирање, соработка и развој на граѓанските организации од Словенија (ЦНВОС)“.

Scroll to Top