Дебата за граѓанска вклученост во медиумската саморегулација

Со присутните од граѓанскиот сектор, медиумите и институциите се дискутираше за улогата и значењето на граѓанската вклученост во поддршката и унапредување на работата на телото за саморегулација во медиумите.

„Јавноста е особено важна во инвестициите за професионална и квалитетна работа на медиумите. Демократијата бара јавна дебата, а не само информации. Ако и јавноста ја поддржува саморегулацијата таа ќе функционира ефективно, а медиумите ќе се заштитат од контрола од центрите на моќ“, рече Марина Тунева, извршна директорка на СЕММ.

Механизмите за учество на јавноста во работата на СЕММ ги претстави претседателот на Комисијата за жалби при СЕММ, Мирче Адамчевски. „Особено ни е важна комуникацијата со граѓанскиот сектор, посебно во делот на заштита на човековите права, но и дијалогот со раководството на медиумите. Кога соработката е добра, праксата се менува во позитивна смисла“, апелираше Адамчевски.

slika soop1

„Голем број од медиумите веќе јавно истакнувааат дека ја поддржуваат саморегулацијата. Но тој процес не треба да запре тука, важно ни е сите да реагираат за она што се случува во новинарското известување. Заедно ќе бидеме најефикасни во детектирањето на ‘лошото’ новинарство и афирмирањето на ‘доброто’“, истакна Сефер Тахири, член на Комисијата за жалби при СЕММ.

Настанот се организираше во рамки на проектот поддржан од Програмата „Одржливо граѓанско општество: државно финансирање на граѓански организации“ која што ја спроведува Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) и Центарот за информирање, соработка и развој на граѓанските организации од Словенија (ЦНВОС)“.

footer soo

Scroll to Top