Апелациони судови: Ист третман на онлајн медиумите како и традиционалните

Според одлуката, одговорност за навреда и клевета има главниот и одговорен уредник на издавачите на електронските публикации и воопшто сите останати видови електронски медиуми за содржини објавени во истите.

Со оваа измена се штити и јавноста од непрофесионално новинарство, а истовремено сите граѓански судови се обврзани да ги штитат и онлајн медиумите кои работат во согласност со Етичкиот кодекс на новинарите.

Заклучокот е во согласност со праксата на Европскиот суд за човекови права, а индиректно треба да помогне за да се стишат обидите на политичките партии да иницираат дополнителна регулација на онлајн медиумите, со што може да се ограничи слободата на изразување.

Scroll to Top