Реакција за попречување на работата на екипата на ТВ Вис – 26.07.2017

Советот за етика повикува да се преземат неопходни мерки за расчистување на ваквите настани, особено кога новинарот е спречен да информира за теми од широк јавен интерес, како што било случај на вчерашната седница на која се расправало за  одлука за референдум за отворање рудници. 

Затвореноста на институциите, организациите или функционерите не може да биде метод со кој ќе се спречува известувањето за теми и прашања од интерес на јавноста.

Од друга страна, безбедноста на новинарите мора да биде ослободена од какви било закани и притисоци, а државата, во согласност со член 10 од Европската конвенција за човекови права, е одговорна за преземање на сите активни мерки со цел да се создаде и одржува поволна клима за слобода на изразување.

Потсетуваме дека ваквата одговорност произлегува и од препораките на Комитетот на министри на Советот на Европа околу заштитата на новинарството и безбедноста на новинарите и другите медиумски актери.

Scroll to Top