Реакција за нападот на новинарот на телевизија 24

Трендот на насилство и попречување на работата на новинарите и медиумските работници продолжува да биде сериозен проблем. Со тоа се потврдуваат тенденциозните обиди да се загрози слободата на медиумите и правото на јавноста да биде информирана.

Државата е одговорна за преземање на сите активни мерки за создавање и одржување поволна средина за слободата на изразување, а таквата обврска е и во согласност со член 10 од Европската конвенција за човекови права. Комитетот на министри на Советот на Европа, исто така, препорачува да се заштити новинарството и безбедноста на новинарите и другите медиумски актери.

Scroll to Top