Осуда за попречување на работата на ТВ-екипа – 23.08.2017

СЕММ повикува да се преземат неопходни мерки за расчистување на ваквите настани, особено кога новинарот е физички и вербално нападнат и спречен да информира за теми од широк јавен интерес.

Безбедноста на новинарите мора да биде ослободена од какви било закани и притисоци, а државата, во согласност со член 10 од Европската конвенција за човекови права, е одговорна за преземање на сите активни мерки со цел да се создаде и одржува поволна клима за слобода на изразување.

Потсетуваме дека ваквата одговорност произлегува и од препораките на Комитетот на министри на Советот на Европа околу заштитата на новинарството и безбедноста на новинарите и другите медиумски актери.

Scroll to Top