м.г

Регионална средба за заштита на етичкото новинарство

25.11.2023
Членови на Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите во Македонија учествуваа на регионалниот состанок на саморегулаторните тела од Југоисточна Европа што се одржа во Белград на 20 и 21 ноември 2023 година, под покровителств… Повеќе... “Регионална средба за заштита на етичкото новинарство”
Scroll to Top