м.г

Известување во интерес на јавноста

31.05.2017
Заштитата на етичките принципи на известувањето низ работата на Комисијата за жалби и поплаки

Преглед на искуства и практики од меѓународните совети за етика во медиумите

29.05.2017

Конференција на СЕММ „Медиумска саморегулација и етички предизвици во медиумите“

17.05.2017
Советот за етика во медиумите има благородна улога постојано да ги потсетува медиумите и новинарите за професионалната етика. Се работи за принципи кои не ја штитат само професијата и нејзините членови, туку и демократијата и нејзиното… Повеќе... “Конференција на СЕММ „Медиумска саморегулација и етички предизвици во медиумите“”
Scroll to Top