Печатење и дистрибуција на примероци од Кодексот за етика

Исто така, во 2014 година, УНЕСКО го финансираше печатењето на примероци од Кодексот за етика на Советот за печат на Косово.

Scroll to Top