Në raportin më të ri të Komisionit Evropian për përparimin e RM-së, citohen të dhënat e Këshillit për etikë:

“Cilësia e informimit nga disa stacione komerciale televizive është duke u përmirësuar, por ende ekziston një nivel i ulët i standardeve profesionale në disa media të caktuara, me çka varroset informimi objektiv. Monitorimi i Këshillit për Etikë në Mediat tregon se nevojitet punë e mëtutjeshme që të përmirësohet respektimi i standardeve etike“.

Scroll to Top