SHGM dhe KEMM prezantuan Regjistrin e online mediave profesionale

Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) dhe Këshilli për Etikë në Mediat në Maqedoni (KEMM) sot prezantuan Regjistrin e online mediave profesionale, i cili është i përbërë pothuajse 70 portale.

“Procesi është rezultat i një debatit më të gjerë për nevojën për adresimin e problemeve në fushën e punës së mediave online, dhe në këtë proces organizatat tona mbanin rol të rëndësishëm, por edhe qëndrim se vetë-rregullimi është zgjidhja më e fuqishme për stimulimin e profesionalizmit të medias jo vetëm në këto rrethana, por edhe në afat më të gjatë”, tha drejtorja e KEMM Marina Tuneva, gjatë konferencës së sotshme.

Procesi i krijimit të Regjistrit u zhvillua sipas kritereve të dakorduara midis KEMM dhe SHGM duke ndjekur praktikën e shoqërive të zhvilluara demokratike dhe Këshillit të Evropës, dhe në konsultime me komunitetet e biznesit dhe medias në vend.

“Është e rëndësishme të kuptohet se edhe më tutje, sikur deri më tani, do të monitorojmë punën e mediave duke përfshirë edhe atyre që janë pjesë e regjistrit, dhe nëse në moment të caktuar dëshmohet se ato kanë braktisur respektimin e Kodit etik do të largohen nga regjistri, ndërsa ato media që tani nuk janë pjesë e regjistrit, nëse dëshmohet se ky proces iu ka ndihmuar që të përmirësohen dhe të punojnë në pajtim me standardet e profesionit, do të kenë mundësi të pranohen në fazat e mëvonshme”, tha Katerina Sinadinovska, kryetare e Këshillit drejtues të KEMM.

Nisma për krijimin e Regjistrit është e mbështetur edhe nga Oda Ekonomike e Maqedonisë. Kryetari i SHGM-së, Mlladen Çadikovski sqaroi se Regjistri do të përdoret gjerësisht, për biznesmenët do të nënkuptojë mbrojtje nga shantazhuesit dhe mediat joprofesionale, ndërsa qytetarët të mësojnë t’i njohin mediat që respektojnë standardet, të dinë se kujt mund t’i besojnë dhe cilat informata t’i marrin me rezervë. “Në kontekstin e zgjedhjeve në vend, Regjistri do të jetë një test për partitë politike nëse ato do të promovojnë veten në online mediat profesionale ose në mediat e tyre propaganduese”, tha Çadikovski.

Gjatë ngjarjes iu dërgua thirrje qytetarëve që të paraqesin ankesa në KEMM nëse mendojnë se ndonjë medium ka shkelur standardet. “Vetëm në këtë mënyrë do të parandalohen propaganduesit dhe shantazhuesit të bëhen pjesë e Regjistrit”, shpjegoi Çadikovski.

Nënkryetarja e Odës Ekonomike në Maqedoni Jelisaveta Georgieva – Jovevska tha se Regjistri do t’i ndihmojë komunitetit të biznesit në dallimin e online mediave profesionale nga atyre që nuk plotësojnë kriteret për pjesëmarrje. “Krijimi i Regjistrit është një gjë shumë e rëndësishme për ne, sepse kjo paraqet përpjekje e parë për të bërë rend në sektorin e medias. Oda Ekonomike me këtë dëshmon se në ndërgjegjen e saj shoqërore ka inkorporuar edhe rëndësinë e medias si korrigjues i pushtetit”, theksoi kryetari i Odës Ekonomike, Branko Azeski, në deklaratën e tij që u përcoll me video gjatë ngjarjes.

Nga fillimi i janarit do të fillojë me funksionim ueb platforma www.promedia.mk, e cila do të përmbajë detaje për të gjithë anëtarët e Regjistrit.

Në vijim të këtij teksti gjindet edhe lista e anëtarëve të deritanishëm në Regjistrin e online mediave profesionale.

Tabela-Regjistrohu Download this file (Tabela-Regjistrohu.doc)

Slika ZNM SEMM

Регистар знм семм 1

Регистар од далеку

Регистар монитор

Регистар публика

Scroll to Top