Janar 2016

Forumi i SHGM-së – „Siguria dhe liria e gazetarëve në Maqedoni“

12.01.2016
Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë shënoi 10 Dhjetorin, Ditën Ndërkombëtare të të Drejtave të njeriut me një forum tematik të titulluar “Siguria dhe liria e gazetarëve në Maqedoni.” Në këtë ngjarje ishin të ftuar dhe morrën… Повеќе... “Forumi i SHGM-së – „Siguria dhe liria e gazetarëve në Maqedoni“”

Redaktorët për gjuhën e urrejtjes në media

23.01.2016
 

Takime me publikun dhe me gazetarët në të gjitha rajonet

12.01.2016
Në Bosnjë dhe Hercegovinë, këshilli i shtypit organizoi një fushatë ndërgjegjësimi publik të quajtur “Qytetarët dhe gazetarët luftojnë për të vërtetën”. Kjo fushatë u zhvillua në 35 qytete në të gjithë vendin dhe përfshiu… Повеќе... “Takime me publikun dhe me gazetarët në të gjitha rajonet”

Fuqizimi i qytetarëve të Evropës Juglindore për të shfrytëzuar Këshillin e tyre të shtypit

UNESCO ka mbështetur hartimin dhe krijimin e dy faqeve të reja interaktive për Këshillin e shtypit të Kosovës dhe të Këshillit të etikës të mediave të Maqedonisë, në Maqedoni. Të dyja ueb-faqet u mundësojnë përdoruesve të mediave të paraq… Повеќе... “Fuqizimi i qytetarëve të Evropës Juglindore për të shfrytëzuar Këshillin e tyre të shtypit”

Punëtori për Këshillin e nderit të SHGM-së dhe Komisionit për ankesa të KEMM-it me ekspert nga Britania e Madhe

Në periudhën 19-21 nëntor të vitit 2015, Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM), në bashkëpunim me Këshillin për etikë në mediat e Maqedonisë (KEMM), organizoi punëtorinë “Profesionalizëm dhe etikë në media dhe raportim gjit… Повеќе... “Punëtori për Këshillin e nderit të SHGM-së dhe Komisionit për ankesa të KEMM-it me ekspert nga Britania e Madhe”

Rekomandime nga tryeza e rrumbullakët, kushtuar rolit dhe ndikimit të redaktorëve në parandalimin e gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimit në media

21.01.2016
Nga diskutimet mes të pranishëmve dolën këto përfundime dhe rekomandime: – Bashkëpunim ndërmjet trupit rregullues dhe vetë-rregullues, në veçanti në shfrytëzimin e përbashkët të resurseve në trajtimin e rasteve të gjuhës së ur… Повеќе... “Rekomandime nga tryeza e rrumbullakët, kushtuar rolit dhe ndikimit të redaktorëve në parandalimin e gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimit në media”

Karta për raportim etik gjatë zgjedhjeve

27.01.2016
Këshilli për etikë ne mediat e Maqedonisë (KEMM), dërgoi deri te mediat  një propozim-tekst të Kartës për raportim etik gjatë zgjedhjeve. Me këtë Kartë u pajtuan një numër më i madh mediash, ndërsa KEMM-i apelon për shqyrtimin dhe pr… Повеќе... “Karta për raportim etik gjatë zgjedhjeve”

Shtypja dhe shpërndarja e kopjeve të kodit të etikës

12.01.2016
UNESCO financoi shtypjen e 5000 kopjeve të edicionit të ri të kodit të etikës të gazetarëve të Serbisë. Kodi është shpërndarë gjërësisht gjatë panairit të parë mediatik në Beograd, nga 28 tetor deri 1 nëntor të vitit 2015.

Konferencë ndërkombëtare mbi etikën gazetareske dhe vlerat mediatike në rrethana specifike dhe gjatë zgjedhjeve

Raportimi etik dhe perspektivat e vetërregullimit mediatik, (jo)balansimi në raportimin mediatik, etika në mediat online, mbulimi mediatik i zgjedhjeve dhe roli i medias në procesin zgjedhor, ishin tema kryesore të konferencës „Eti… Повеќе... “Konferencë ndërkombëtare mbi etikën gazetareske dhe vlerat mediatike në rrethana specifike dhe gjatë zgjedhjeve”
Scroll to Top