м.г

Насоки за етичко известување на онлајн медиумите

01.02.2021
Кодексот на новинарите се однесува на сите новинари и се применува врз сите медиуми. Сепак, заради подобра и поефикасна примена на овој Кодекс во онлајн сферата, неопходно е да се дадат соодветни толкувања и насоки за новинарите кои работ… Повеќе... “Насоки за етичко известување на онлајн медиумите”

Инфографик – Статистички преглед на одлуките на Комисијата за жалби за 2020 година

15.02.2021

Улогата на редакциите во спречувањето на говорот на омраза, дискриминацијата и дезинформациите

16.02.2021
Непознавањето на ризиците од злоупотребата на говорот и користењето на говорот на омраза дури и на социјалните мрежи може да предизвикаат општествени тензии кои би го нарушиле јавниот ред и мир.

Модели на организирање на членството во телата за саморегулација во медиумите

24.02.2021
Советите за етика во медиумите, во својата организациска структура вообичаено вклучуваат претставници на клучните засегнати страни – новинарите, уредниците, сопствениците на медиумите и претставниците на јавноста. Секој совет за… Повеќе... “Модели на организирање на членството во телата за саморегулација во медиумите”

Работата на Комисијата за жалби при СЕММ низ бројки – 2020та година

22.02.2021
Преглед на добиени жалби и донесени одлуки во 2020та година од Комисијата за жалби. Трендови во медиумското известување и запазувањето на етичките и професионалните стандарди, статистички преглед на најчести жалители и прекршувања.

Онлајн курс: Зголемете ја вашата публика: Раскажете новинарски приказни на повеќе платформи!

24.02.2021
Зголемете ја вашата публика:  Раскажете новинарски приказни на повеќе платформи!

Со јасна и истакната уредувачка политика против говорот на омраза, дискриминацијата и дезинформациите

17.02.2021
Медиумите и граѓанскиот сектор се клучни актери во процесите на превенција и справување со феномените како што се дискриминацијата, дезинформациите и говорот на омраза, кои во изминатата година беа во пораст во јавната сфера во Северна… Повеќе... “Со јасна и истакната уредувачка политика против говорот на омраза, дискриминацијата и дезинформациите”

Улогата на редакциите во спречувањето на говорот на омраза, дискриминацијата и дезинформациите

22.02.2021
Омразата и негативните чувства се резултат на сè поголемиот пад на професионалните стандарди Автор: Мирче Адамчевски, претседател на Комисијата за жалби при СЕММ Говорот на омраза, дискриминацијата и дезинформациите, последниве го… Повеќе... “Улогата на редакциите во спречувањето на говорот на омраза, дискриминацијата и дезинформациите”

Кажаниот збор може да убие повеќе од порано

16.02.2021
Автор: Драган Секуловски, извршен директор на Здружението на новинари на Македонија Аксиомата дека „кажаниот збор може да убие“ не можела да се побие во филозофската дебата во историјата, а од денешен аспект, земајќи го предвид информа… Повеќе... “Кажаниот збор може да убие повеќе од порано”
Scroll to Top