м.г

Ревизорски извештај СЕММ – 01.01.2017 – 31.12.2017

29.03.2018
Ревизорски извештај СЕММ – 01.01.2017 – 31.12.2017

Извештаи од редовното изборно Собрание на СЕММ за 2017-та година (одржано на 30 март 2018 година)

Извештај од Надзорен Одбор Извештај на Извршната канцеларија на СЕММ за 2017 година Извештај за работа на Комисијата за жалби за 2017 година

Денеска се одржува редовното изборно Собрание на СЕММ

30.03.2018

Инфографик – статистички преглед на работењето на Комисијата за жалби

05.03.2018

Соопштение до медиумите 05.03.2018

Показателите за бројот и видот на поплаките упатени до Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) во минатите три години години (2014 – 2017) покажуваат дека етичките и професионалните стандарди на новина… Повеќе... “Соопштение до медиумите 05.03.2018”

Реакција

09.03.2018
Македонскиот институт за медиуми (МИМ), Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ), Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ) и Институтот за комуникациски студии (ИКС) категорично ги осудуваат упатени… Повеќе... “Реакција”
Scroll to Top