м.г

Дебата на СЕММ за заштитата на човековите права преку медиумите и поддршка на саморегулацијата

07.02.2017
Досегашните искуства и планови на Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) беше тема на дебатата што се одржа на 2 февруари, во Скопје.
Scroll to Top