м.г

Ревизорски извештај СЕММ – 01.12.2014-31.12.2016

30.01.2017

24 Полемика: Етика во медиумите – етика во општеството, 30.06.2016, гостуваат Марина Тунева, Насер Селмани и д-р Снежана Трпевска

18.01.201724 Полемика: Етика во медиумите – етика во општеството, 30.06.2016, гостуваат Марина Тунева, Насер Селмани и д-р Снежана Трпевска

24 Полемика: Етика во медиумите – етика во општеството, 14.07.2016, гостуваат Мирче Адамчевски, Билјана Петковска и Драган Антоновски

24 Полемика: Етика во медиумите – етика во општеството, 14.07.2016, гостуваат Мирче Адамчевски, Билјана Петковска и Драган Антоновски

24 Полемика: Етика во медиумите – етика во општеството, 01.09.2016, гостуваат Марина Тунева, Теофил Блажевски и Жанета Трајкоска

24 Полемика: Етика во медиумите – етика во општеството, 01.09.2016, гостуваат Марина Тунева, Теофил Блажевски и Жанета Трајкоска

24 Полемика: Етика во медиумите – етика во општеството, 18.08.2016, гостуваат д-р Сефер Тахири, д-р Дејан Донев, Елена Брмбеска

24 Полемика: Етика во медиумите – етика во општеството, 18.08.2016, гостуваат д-р Сефер Тахири, д-р Дејан Донев, Елена Брмбеска

Дебата на СЕММ

30.01.2017
Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ), на 02.02.2017 (четврток), во Public Room, со почеток во 12:00, организира дебата на тема „Советот за етика во медиумите и Комисијата за жалби – досегашни искуства и планови’, нам… Повеќе... “Дебата на СЕММ”

Преглед на одлуки од Комисијата за жалби за 2016 година

13.01.2017
Комисијата за жалби при СЕММ во 2016 година донесе 76 одлуки за прекршување на професионалните новинарски стандарди. Прегледот се наоѓа на следниов линк.
Scroll to Top