м.г

Отворена Извршната канцеларија на Советот за етика во медиумите на Македонија

26.02.2015
Канцеларијата официјално започна со работа во Јануари, 2015 година. Советот за етика во медиумите на Македонија е саморегулаторно тело кое работи на унапредување и заштита на професионалните стандарди и етиката во медиумите во Републ… Повеќе... “Отворена Извршната канцеларија на Советот за етика во медиумите на Македонија”

Соопштение до јавноста по сознанието за прислушувањето новинари

Советот за етика во медиумите на Македонија изразува сериозна загриженост по сознанието за прислушувањето новинари, сметајќи дека со тоа се нанесува голема штета и последици врз работата и угледот на новинарите и врз работењето на меди… Повеќе... “Соопштение до јавноста по сознанието за прислушувањето новинари”
Scroll to Top