Shkurt 2015

Hapet Zyra ekzekutive e Këshillit për etikë në media në Maqedoni Këshilli për etikë në mediat në Maqedoni

26.02.2015
Zyra zyrtarisht filloi me veprimtarinë e saj në janar të vitit 2015. Këshilli për etikë në media në Maqedoni është trup vetë-rregullues që vepron për të avancuar dhe mbrojtur standardet profesionale dhe etikën në mediat në Republikën e Ma… Повеќе... “Hapet Zyra ekzekutive e Këshillit për etikë në media në Maqedoni Këshilli për etikë në mediat në Maqedoni”

Komunikatë për opinionin pas informacionit për përgjimin e gazetarëve

Këshilli për Etikë në Mediat e Maqedonisë shpreh shqetësim serioz pas informacionit për përgjimin e gazetarëve, duke konsideruar se me këtë i shkaktohet dëm i madh dhe pasoja punës dhe reputacionit të gazetarëve dhe punës së mediave në pë… Повеќе... “Komunikatë për opinionin pas informacionit për përgjimin e gazetarëve”
Scroll to Top