Претставници од Советот за етика го слушнаа искуството од Германскиот совет за прес

Претставниците од Германскиот Совет за прес го објаснија искуството со саморегулацијата на медиумите во Германија, а дел од прашањата за кои се дискутираше беа какви се правилата за пренесување на информации од Интернет за информирање во печатените медиуми, превземањето на фотографии од социјалните мрежи, како се одлучува во поглед на жалби за повреда на правото на приватност и известување за несреќи и сл. На средбите беше претставен и Етичкиот кодекс според кој ги носи одлуките Германскиот совет за прес.

 

 

 

 

 

Scroll to Top