Подобрување и враќање на одговорноста во новинарството

Начинот на кој ќе ја штитиме слободата на медиумите не е преку замижување пред злоупотребите на медиумската моќ, туку со поголеми заложби за одговорни и вистински и демократски медиуми.

За да се стигне до таквата слобода во медиумите неопходно е да се прифатат и грешките и лошото новинарство. Неодговорното новинарство не само што претставува срам за сопствениците, раководството и уредниците во медиумите, туку ја намалува и јавната поддршка за новинарството. Во интерес и на самите новинари е да го промовираат етичкото новинарство и да бидат први што ќе го преиспитаат неетичкото однесување како на медиумите, така и на јавните институции.

Со слободата во медиумите доаѓаат и одговорностите, а особено во редакциите. Апелираме до сите медиуми да ја искористат својата моќ на одговорен и професионален начин. Освен што ги поддржуваме правата на новинарите да работат слободно и без опструкции, како Советот за етика во медиумите ќе продолжиме да обезбедуваме поддршка и во ослободувањето на граѓаните од штетното однесување на неетичките и неодговорните медиуми.

Scroll to Top