Најава: Потпишување на Повелбата за етичко известување за изборите

Потпис на Повелбата ќе стават медиумите кои ја прифатиле нејзината содржина и кои преку тоа се залагаат за афирмирање на етиката и професионалноста во известувањето. На настанот, покрај претставници на медиумите, ќе присуствуваат и претставници на меѓународната заедница во државата.

Scroll to Top