Да се биде транспарентен во начинот на донесување пресуди по жалби на граѓани

Администраторот на веб-страницата и на социјалната мрежа на Советот за печат ја координираше промоцијата на дебатата, креираше лого за настаните, и видео материјал од дебатите. Целта беше да се постават две екипи кои би дебатирале за и против прекршувањата на Кодексот за етика, и со тоа да научат повеќе за работата на Советот за печат и неговата важност.

Scroll to Top