Thirrje për bashkëngjitje në regjistrin e online mediave profesionale në KEMM

Procesi do të rezultojë me krijimin e regjistrit të online mediave profesionale që do t’i ndihmojë opinionit më lehtë t’i dallojë mediat që përmbushin kriteret e caktuara dhe iu përmbahen standardeve të raportimit etik gjatë punës së tyre. Rezultatet nga krijimi i regjistrit do të publikohen gjatë muajit nëntor të këtij viti.

Vetë-rregullimi i mediave vazhdon të jetë një angazhim i përbashkët i organizatave tona për të vendosur vullnetarisht kritere dhe të respektohen ato brenda një procesi të hapur për publikun. Në këtë proces, përveç bashkësisë mediatike, do të përfshihet edhe bashkësia e biznesit. Edhe Oda Ekonomike e Maqedonisë iu bashkëngjit nismës së KEMM dhe SHGM për afirmimin e vetë-rregullimit në online mediat, ndërsa qëllimi i këtij bashkëpunimi është që nëpërmjet të krijimit të regjistrit të lehtësohet qasja në reklamat e bashkësisë së biznesit për online mediat profesionale, përkundër atyre që nuk i plotësojnë kriteret për anëtarësi dhe rregullisht shkelin parimet etike.

Më shumë informata rreth anëtarësimit të online mediave në KEMM mund të gjeni në këtë hallkë: https://semm.mk/chlenstvo/zachlenuvanje-semm si dhe në këto kontakte: info@semm.mk dhe në numrin telefonik 02/3222-595.

Scroll to Top